• Domov >
  • Obchodné nástroje>
  • Ekonomický kalendár

Ekonomický kalendár

Obsahom tohto materiálu je marketingová komunikácia a nie nezávislé poradenstvo alebo prieskum. Materiál je určený iba na všeobecné informačné účely (bez ohľadu na to, či je v ňom uvedený nejaký názor alebo nie). Nič z toho, čo je uvedené v tomto materiáli, nie je (a ani sa nedá považovať) za právne, finančné, investičné alebo iný druh poradenstva, na ktoré by ste sa mohli spoliehať. Žiaden z názorov uvedených v materiáli nie je odporúčaním spoločnosti FXNET Ltd alebo autora na investovanie, zabezpečenie, uskutočnenie transakcie alebo investičnou stratégiou vhodnou pre konkrétnu osobu. Aj keď informácie uvedené v tejto marketingovej komunikácii sú získané zo spoľahlivých zdrojov, aspoň sa tak predpokladá, spoločnosť FXNET Ltd neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o ich presnosť alebo úplnosť. Uvedené informácie sú iba orientačné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia alebo sa môže stať, že v určitom čase sú už zastarané alebo neaktuálne. Spoločnosť FXNET a ani autor tohto materiálu nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu, ktorá bola spôsobená priamo alebo nepriamo investíciou založenou na akýchkoľvek informáciách obsiahnutých v tomto dokumente. V prípade potreby vyhľadajte, prosím, nezávislé poradenstvo.

2012 - 2023 © All Rights Reserved FxNet Ltd