• Domov >
  • About>
  • O spoločnosti

O spoločnosti

Zistite všetko o spoločnosti FxNet a o obchodných službách, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom!

Kto Sme

Spoločnosť FxNet Ltd je cyperská investičná spoločnosť (CIF), ktorá poskytuje online obchodovanie s devízami a kontraktmi CFD. Ako STP broker uplatňujeme trhovú exekúciu, čo znamená, že naši klienti môžu očakávať realizáciu svojich príkazov bez zamietnutí a rekotácií.

FxNet ponúka obchodníkom bezkonkurenčné podmienky, ktoré spĺňajú realistické očakávania profesionálnych aj menej skúsených obchodníkov. Spoločnosť so sídlom v Limassole vybudovala bezpečnú obchodnú sieť, postavenú na špičkových obchodných technológiách a prestížnych partnerstvách, vďaka ktorej je FxNet bezpečným, transparentným a spoľahlivým brokerom.

Vízia a poslanie

Spoločnosť FxNet riadia špičkoví odborníci s desaťročnými profesionálnymi skúsenosťami vo finančnom sektore. Ich znalosti a skúsenosti sú obrovským prínosom pre našich klientov. Od výnimočných služieb zákazníkom až po špičkové obchodné podmienky, naši klienti sú pre nás vždy najvyššou prioritou. Ako spoločnosť sa snažíme neustále zlepšovať naše služby tak, aby sme vždy spĺňali nároky klientov a zachovávali najvyššiu mieru spokojnosti medzi našimi zákazníkmi.

Výhody

Outstanding trading conditions, full transparency, high security and privacy, real-time market quotes.

Bezpečnosť

FxNet Ltd pôsobí na základe povolenia a pod dohľadom cyperskej komisie pre obchodovanie s cennými papiermi CySEC v súlade s európskou smernicou MiFID. Preto je obchodovanie s nami bezpečné, bez možnosti podvodu alebo sprenevery. FxNet má zavedené množstvo preventívnych a ochranných opatrení v oblasti bezpečnosti transakcií a zabezpečenia finančných prostriedkov klientov počas celého obdobia obchodovania.

Spoľahlivosť

Spoločnosť FxNet riadia skúsení profesionáli na základe znalostí a skúseností, ktoré získali za viac ako desať rokov profesionálneho pôsobenia vo finančnom sektore.

Našim klientom poskytujeme výnimočnú zákaznícku podporu a služby, najmodernejšie špičkové obchodné technológie a výborné obchodné podmienky.

Obchodné podmienky

Nie je nič dôležitejšie než samotné obchodovanie a jeho transparentné podmienky. Vieme, že každý investor má svoje špecifické očakávania, preto FxNet prináša širokú ponuku obchodných účtov, ktoré vyhovujú potrebám rôznych typov obchodníkov.

FxNet svojim klientom ponúka výnimočné podmienky, ktoré prinášajú ešte viac flexibility do ich obchodovania, vrátane týchto výhod:

  • používame trhovú exekúciu v reálnom čase, čo znamená, že všetky vaše príkazy sa uskutočnia za najlepšiu dostupnú cenu a vy sa nemusíte obávať rekotácií či zamietnutia svojich príkazov
  • umožňujeme hedging, skalpovanie a obchodovanie na základe správ, takže si môžete zvoliť stratégiu, ktorá je pre vás najvhodnejšia a najefektívnejšia
  • garantujeme ochranu pred negatívnym zostatkom


Ochrana pred negatívnym zostatkom

FxNet Ltd svojich klientov v plnom rozsahu chráni pred negatívnym zostatkom na účte v zmysle regulačných požiadaviek. Znamená to, že v žiadnom prípade nezodpovedáte za záporný zostatok na vašom účte, ktorý môže byť spôsobený náhlymi a turbulentnými pohybmi na trhu. Maximálna výška rizika, ktorú pri obchodovaní nesiete, je obmedzená do výšky prostriedkov na vašom účte.

Licnecie a Právne

FxNet Limited podniká na základe povolenia a pod dohľadom cyperskej komisie pre obchodovanie s cennými papiermi CySEC pod číslom licencie 182/12. V plnom rozsahu sa riadime európskou smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID od jej zavedenia do cyperského právneho poriadku zákonom o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2007 (zákon č. 144(I)/2007). Okrem toho je FxNet držiteľom cezhraničnej licencie CySEC, ktorá spoločnosť oprávňuje poskytovať svoje služby v rámci EHP.

CySEC

Cyperská komisia pre obchodovanie s cennými papiermi, známa pod skratkou CySEC, je cyperský orgán finančnej regulácie. Od roku 2004, keď sa Cyprus stal členským štátom Európskej únie, je CySEC súčasťou systému, ktorý sa riadi európskou smernicou MiFID, a má oprávnenie udeľovať spoločnostiam registrovaným na Cypre povolenie na prístup na európske trhy.

Hlavnou úlohou komisie CySEC je vykonávať dohľad a kontrolu nad cyperskou burzou s cennými papiermi a licencovanými investičnými spoločnosťami, ktoré klientom poskytujú finančné a podporné služby. Komisia udeľuje prevádzkové licencie investičným firmám, brokerským spoločnostiam a brokerom. Viac informácií nájdete na stránke CySEC tu
For more information, please visit the CySEC page tu.

MiFID

Európska smernica o trhoch s finančnými nástrojmi 2004/39/ES v znení neskorších predpisov harmonizuje reguláciu investičných služieb v rámci 31 členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (28 členských štátov EÚ plus Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). S účinnosťou od 1. novembra 2007 smernica MiFID nahradila predchádzajúcu smernicu o investičných službách.

Hlavnými cieľmi smernice sú zvýšenie konkurencie a posilnenie ochrany spotrebiteľov v sektore investičných služieb poskytovaných v rámci EHP. MiFID kladie osobitný dôraz na to, aby spoločnosti podnikali férovým, zákonným a profesionálnym spôsobom v súlade s najlepšími záujmami klienta.

MIFID II bola implementovaná 3. januára 2018.

Získali sme pas na poskytovanie našich služieb v mnohých členských krajinách EEA, vrátane:

Poland - KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Poľský úrad pre finančný dohľad KNF vykonáva dohľad nad finančným trhom, vrátane bankového sektora, nad kapitálovým trhom, poisťovňami, dôchodkovými spoločnosťami, doplnkový dohľad nad finančnými konglomerátmi, dohľad nad inštitúciami elektronického peňažníctva, platobnými inštitúciami a úradmi platobných služieb, ako aj dohľad nad družstevnými sporiteľňami a kreditnými združeniami. Účelom dohľadu nad finančným trhom je zabezpečiť jeho riadne fungovanie, stabilitu, bezpečnosť, transparentnosť a dôveru k finančnému trhu, ako aj ochranu záujmov jeho účastníkov.

Spojene kralovstvo - FCA (Úrad finančnej správy)

Financial Services Authority (Úrad finančných služieb) (FCA) je akoby súdny orgán zodpovedný za reguláciu odvetvia finančných služieb v Spojenom kráľovstve. Jeho výbor vymenúva Štátna pokladnica, hoci funguje nezávisle od vlády. Má štruktúru ako spoločnosť obmedzená zárukou a je financovaný výlučne z poplatkov účtovaných v odvetví finančných služieb.

Nemecko – BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Federal Financial Supervisory Authority (Federálny finančný dozorný orgán) (v nemčine: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), známejší pod skratkou BaFin, je finančný regulačný orgán v Nemecku. Je to nezávislá federálna inštitúcia s ústredím v Bonne a Frankfurte a spadá pod dozor Federálneho ministerstva financií (Nemecko). BaFin dozerá približne na 2700 bánk, 800 inštitúcií finančných služieb a viac ako 700 poisťovacích podnikov.

Francúzsko – ACP(Autorite de Controle Prudentiel)

French Prudential Supervisory Authority (Francúzsky výkonný dozorný orgán) (Autorité de Contrôle Prudentiel - ACP) je nezávislý administratívny orgán, ktorý monitoruje aktivity bánk a poisťovacích spoločností vo Francúzsku. Funguje pod záštitou Francúzskej centrálnej banky, Banque de France.

španielsko – CNMV (The Comisión Nacional del Mercado de Valores)

CNMV je agentúra, ktorá má na starosti dozor a kontrolu nad španielskymi burzami a nad aktivitami všetkých účastníkov na týchto trhoch. Agentúra CNMV bola vytvorená podľa zákona o trhu s cennými papiermi, ktorý zaviedol hĺbkové reformy tohto segmentu španielskeho finančného systému. Spomínaný zákon bol aktualizovaný zákonom 37/1998, ktorý vytvoril regulačný rámec plne v súlade s požiadavkami Európskej únie a ktorý podporuje rozvoj európskych búrz.

Holandsko – AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Holandský úrad pre finančné trhy bol vytvorený 1. marca 2002 ako následník holandského Výboru pre cenné papiere. V rámci legislatívy, ktorá vytvorila AFM, bola jeho zodpovednosť značne rozšírená tak, aby pokrývalavšetky finančné produkty, vrátane úspor, investícií, pôžičiek, poisťovníctva a účtovníctva.

Nórsko – FINANSTILSYNET (Financial Supervisory Authority of Norway)

Nórsky finančný dozorný orgán je nórska vládna agentúra zodpovedná za dozor nad finančnými spoločnosťami v Nórsku na základe zákonov a regulácií zo zboru Storting, nórskeho Ministerstva financií a medzinárodných účtovných noriem. Agentúra sa nachádza v Osle a je podriadená Ministerstvu financií. Bola založená v roku 1986 zlúčením Bankovej kontrolnej agentúry, Brokerskej kontrolnej agentúry a Nórskej poisťovacej rady.

2012 - 2023 © All Rights Reserved FxNet Ltd