Ekonomski kalendar

Sadržaj ovog materijala je marketinška komunikacija, a ne nezavisni investicijski savjet ili istraživanje. Materijal je namijenjen samo u opće informativne svrhe (bez obzira dali uključuju i mišljenja). Ništa u ovom materijalu nije (niti se smije smatrati) zakonskim, financijskim, investicijskim ili drugačijim savjetima na koje se treba oslanjati. Niti jedno mišljenje dato u materijalu ne predstavlja preporuku od strane FXNET d.o.o. ili autora materijala, da je bilo koja posebna investicijska, sigurnosna, transakcijska ili investicijska strategija prikladna za bilo koju određenu osobu. Iako su informacije navedene u ovom marketinškom materijalu dobivene iz izvora za koje se vjeruje da su pouzdani, FXNET d.o.o. ne jamči za njegovu točnost ili cjelovitost. Sve informacije su indikativne i mogu se mijenjati bez najave te mogu zastarjeti u bilo kojem trenutku. Ni FXNET d.o.o. niti autor ovog materijala neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak koji može nastati izravno ili neizravno iz bilo kakvog ulaganja na temelju bilo kakvih informacija sadržanih u ovom dokumentu. Ako je potrebno zatražite neovisni savjet.

2012 - 2023 © All Rights Reserved FxNet Ltd