• Domů >
  • Nástroje pro obchodování>
  • Ekonomický kalendář

Ekonomický kalendář

Obsahem tohoto materiálu je marketingová komunikace а ne nezávislé investiční poradenství nebo průzkum. Materiál pouze slouží jako obecné informace (a to ať uvádí nějaké názory nebo ne). Nic v tomto materiálu není (nebo by mělo být považováno za) právní, finanční, investiční nebo jiné poradenství, na které by se mělo spoléhat. Žádný názor uvedený v tomto materiálu není doporučením společnosti FXNET Ltd nebo autora a to co se týče jakékoliv konkrétní investice, zabezpečení, transakce nebo investiční strategie, která nemusí být vhodná pro každou konkrétní osobu. Přestože se zdroje informací, které jsou uvedeny v této marketingové komunikaci, považují za věrohodné, společnost FXNET Ltd neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o jejich přesnost nebo úplnost. Všechny informace jsou orientační a mohou se kdykoliv bez upozornění změnit a mohou být zastaralé. Společnost FXNET a ani autor tohoto materiálu nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, která by mohla vzniknout přímo či nepřímo z jakékoliv investice. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

2012 - 2023 © All Rights Reserved FxNet Ltd