• Domů >
  • About>
  • O společnosti

O společnosti

Zde naleznete veškeré informace o FxNet a obchodních službách, které nabízíme všem svým klientům.

Kdo Jsme

FxNet LTD je kyperská investiční společnost (CIF) poskytující on-line obchodní služby v oblasti forexu a CFD. Coby STP broker nabízíme plnění za skutečné tržní ceny, tzn. každý klient u nás má jistotu, že jeho pokyn neodmítneme, ani že bychom jej nutili souhlasit s rekotací.

FxNet LTD svým klientům nabízí bezkonkurenční obchodní podmínky. Naším cílem je plnit veškeré reálné požadavky jak zkušených, tak začínajících obchodníků. FxNet sídlí v Limassolu, odkud jsme vytvořili vysoce zabezpečenou a moderní síť s řadou renomovaných partnerů. Poskytujeme tak bezpečný, transparentní a maximálně spolehlivé brokerské služby po celém světě.

Vize a poslání

FxNet řídí profesionálové s desítkami let zkušeností ve finančním průmyslu. Díky těmto jejich zkušenostem pak naši klienti získávají obrovskou spoustu výhod. Počínaje nadstandardním zákaznickým servisem, až po špičkové obchodní podmínky. Náš klient je pro nás zkrátka tou absolutní prioritou. Neustále pracujeme na vylepšování našich služeb a na udržování maximální spokojenosti svých zákazníků.

Hlavní přednosti on-line obchodování s FxNet

Špičkové obchodní podmínky, maximální transparentnost, vysoká bezpečnost a ochrana soukromí, aktuální tržní ceny upravované v reálném čase.

Bezpečnost

FxNet LTD je plně licencovaná společnost podléhající regulaci CySEC a poskytující své služby v souladu s MiFID. Naší devizou je proto naprosto bezpečné a transparentní obchodní prostředí, bez možnosti jakéhokoli podvodu. FxNet zavedla řadu preventivních opatření k zajištění neustálé bezpečnosti veškerých transakcí i prostředků svých klientů.

Spolehlivost

FxNet is managed by experienced professionals and based on knowledge acquired through over a decade in the financial industry.

We provide our Clients with an exceptional customer support, high end trading technology and excellent trading conditions.

Obchodní podmínky

Trading našich klientů je pro nás v FxNet naprostou prioritou proto traderům využívajícím naše služby nabízíme širokou škálu obchodních účtů, jejichž parametry vyhovují veškerým obchodním potřebám. Pro poskytování veškerých služeb přitom využíváme STP (Straight Through Processing) model. el.

FxNet nabízí vynikající obchodní podmínky umožňující našim klientům pružně reagovat na tržní dění. Mezi hlavní přednosti FxNet patří:

  • poskytujeme okamžitá plnění obchodních pokynů za skutečné real-time ceny, vždy tak u nás získáte tu nejlepší možnou cenu a nemusíte se obávat rekotací ani odmítnutí svých pokynů
  • umožňujeme zajišťování obchodních pozic (hedging), scalping, i obchodování podle tržního zpravodajství, každý náš klient si tak může zvolit takovou strategii, která mu nejlépe vyhovuje a funguje
  • zajišťujeme ochranu před poklesem vašeho obchodního zůstatku do mínusu


Ochrana před poklesem do mínusu

V souladu s regulatorními požadavky FxNet LTD své klienty plně chrání před poklesem jejich obchodního zůstatku do mínusu. V žádném případě vám tak nehrozí, že byste při nečekaně rychlých tržních pohybech museli hradit propad svých pozic nad rámec zůstatku svého účtu. Vaše maximální obchodní riziko je tak omezeno jen na hodnotu zůstatku na vašem účtu.

Licence a Regulace

FXNET Limited je registrována a podléhá regulaci kyperské Komise pro cenné papíry (CySEC), u které je vedena pod licenčním číslem 182/12. Své služby poskytujeme plně v souladu s nařízeními směrnice MiFID, jelikož požadavky směrnice jsou zakomponovány v Zákoně o investičních službách a regulovaných trzích z roku 2007 (zákon č. 144(I)/2007) Společnost FxNet je navíc držitelem mezinárodní licence CySEC, která ji opravňuje k poskytování služeb ve všech zemích EHP.

CySEC

Kyperská Komise pro cenné papíry, lépe známá jako CySEC, je finanční regulační orgán Kyperské republiky. Vzhledem k tomu, že se Kypr stal v roce 2004 členem Evropské unie, byla CySEC začleněna do regulace evropskou směrnicí MiFID, čímž se společnostem registrovaným na Kypru otevřel přístup ke všem evropským trhům.

Hlavním úkolem CySEC je dohled nad kyperskou burzou a licencovanými investičními společnostmi, které poskytují svým klientům finanční a další doplňkové služby. Uděluje také provozní licence obchodníkům s cennými papíry, brokerským společnostem a jednotlivým brokerům.
Pro více informací viz webové stránky CySEC, které naleznete zde.

MiFID

Směrnice o trzích finančních instrumentů MiFID 2004/39/ES, ve znění pozdějších předpisů, je evropským zákonem, jehož účelem je harmonizace regulace investičních služeb napříč všemi 31 členskými státy Evropského hospodářského prostoru (28 členských států Evropské unie a dále Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Směrnice nabyla účinnosti 1. listopadu 2007, kdy nahradila dosavadní Směrnici o investičních službách.

Hlavními cíli směrnice je zlepšit hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele ve sféře investičních služeb poskytovaných napříč EHP. MiFID klade zvláštní důraz na to, aby společnosti poskytovaly své služby spravedlivým, transparentním a profesionálním způsobem v souladu s nejlepším zájmem klienta.

MIFID II byla zavedena dne 3. ledna 2018.

Získali jsme pas pro poskytování služeb v řadě členských zemí EEA, včetně:

Poland - KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Polský orgán dohledu nad finančními trhy dohlíží nad poskytováním finančních služeb, včetně bankovních, zajišťuje dohled nad kapitálovým trhem, trhem s pojištěním, důchody, doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, elektronickými platebními instrumenty, platebními bránami a službami a rovněž dohlíží nad družstevními spořitelnami a družstevními záložnami. Cílem je zajistit řádné fungování finančních trhů, jejich stabilitu, bezpečnost a transparentnost, rovněž důvěru účastníků ve finanční trhy a v neposlední řadě ochranu zájmů účastníků trhu.

Spojené království - FCA (Úřad pro finanční chování)

FCA je kvazisoudní orgán regulující poskytování finančních služeb ve Spojeném království. Členové FSA jsou jmenováni ministerstvem financí, nicméně instituce samotná pracuje nezávisle na vládě. Organizační struktura FSA je podobná jako u společnosti s ručením omezeným, finance získává výhradně z poplatků účtovaných společnostmi poskytujícími finanční služby.

Německo – BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Federální úřad pro dohled nad finančními trhy (německy: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), lépe známý pod zkratkou BaFin, je orgán regulující finanční trhy v Německu. BaFin je nezávislá federální instituce se sídlem v Bonnu a Frankfurtu nad Mohanem, spadající pod dohled spolkového ministerstva financí. BaFin dohlíží zhruba na 2 700 bank, 800 organizací poskytujících finanční služby a více než 700 pojišťoven.

Francie – ACP (Autorite de Controle Prudentiel)

Francouzský Úřad dohledu nad obezřetností hospodaření (Autorité de Contrôle Prudentiel - ACP) je nezávislý správní orgán, který sleduje činnost bank a pojišťoven ve Francii. Působí pod záštitou Banque de France (francouzské centrální banky).

Španělsko – CNMV (The Comisión Nacional del Mercado de Valores)

CNMV je správní orgán kontrolující a dohlížející nad španělskými akciovými trhy a nad činností všech subjektů, které se na těchto trzích pohybují. CNMV byl vytvořen zákonem o trzích s cennými papíry, jehož přijetí představovalo zahájení hloubkové reformy tohoto segmentu španělského finančního systému. Výše uvedený zákon byl aktualizován zákonem č. 37/1998, jenž vytvořil právní rámec, který je plně v souladu s požadavky Evropské unie a podporuje rozvoj evropských akciových trhů.

Nizozemí – AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Nizozemský Úřad pro finanční trhy (AFM) vznikl 1. března 2002 jako nástupnický orgán Rady pro cenné papíry. Právní předpisy, na základě kterých byl AFM založen, svěřily tomuto orgánu do působnosti celé spektrum finančních produktů, včetně spoření, investic, půjček, pojištění a účetnictví.

Norsko – FINANSTILSYNET (Financial Supervisory Authority of Norway)

Norský Úřad pro finanční dohled je vládní orgán zodpovědný za dohled nad společnostmi poskytujícími finanční služby v Norsku. Byl vytvořen a jeho činnost se řídí právními předpisy vydanými Storting – norským Ministerstvem financí a mezinárodními účetními standardy. Úřad sídlí v Oslu a je podřízen ministerstvu financí. Byl založen v roce 1986 sloučením Orgánu pro bankovní dohled, Orgánu pro dohled nad makléřskými společnostmi a Rady norských pojišťoven.

2012 - 2023 © All Rights Reserved FxNet Ltd